Despre Societatea noastră de avocaţi

Despre Societate Civila de Avocati Balanoiu si Asociatii Credem că profesia de avocat este o profesie nobilă şi că trebuie practicată ca atare pentru a nu fi deturnată de la rolul ei social, credem că lucrul cel mai de preţ în relaţia dintre avocat şi client este încrederea reciprocă şi confidenţialitatea, iar avocatul urmează să îşi desfăşoare activitatea numai cu respectarea strictă a deontologiei profesionale, a legii, strict în interesul clientului.

Ne dezvoltăm strategia de afaceri pe baza principiilor: concentrat pe client, în interesul şi în serviciul clientului. Pe baza expertizei şi experienţei ample am reuşit să avem contracte juridice permanente şi de reprezentare pe perioade lungi de timp privind toate aspectele comerciale ale diferitelor societăţi.

Succesele obţinute pentru clienţii noştri ne-au bucurat şi ne-au făcut să ne simţim mândri, străduindu-ne însă să rămânem modeşti, conştienţi de dificultatea următorului mandat. În profesia noastră complexă şi dinamică, cunoştinţele sunt cheia principală a succesului, dar ele nu îl pot garanta fără un efort permanent. Implicarea reală a membrilor echipei în problemele clienţilor noştri ne-a condus spre o abordare orientată spre soluţii creative, spre rezolvarea acestora, ca reflectare a pasiunii pe care fiecare dintre avocaţii echipei o are pentru profesia de avocat.

Nu există clienţi simpli, nu există proiecte sau cazuri uşoare. Complexitatea legislaţiei, a proiectelor sau a cazurilor implică munca de echipă şi comunicarea între avocaţi şi conducere, între membrii echipelor de avocaţi şi lideri, între noi toţi şi clienţi. Coeziunea din cadrul organizaţiei noastre şi acţiunea coerentă alături de clienţi, induc armonizarea gândurilor şi eforturilor noastre, către rezultatul urmărit: succesul clienţilor. Acesta este şi succesul nostru !

Obiectivele noastre sunt:
- Dezvoltarea de relaţii durabile în timp cu clienţii, bazate pe încredere reciprocă şi onestitate, dezvoltarea societăţii împreună cu dezvoltarea clienţilor săi;
- Specializarea permanentă a membrilor şi prestarea de servicii de înaltă ţinută profesională;
- Eficientizarea permanentă a activităţii prin aplicarea în activitatea acesteia a cunoştinţelor moderne de management organizaţional şi al resurselor umane.